Kort, maar krachtig: funcarvers zorgen voor bijzonder skiplezier (2024)

Terwijl de korte, leuke carvers lange tijd werden uitgelachten, ontdekken steeds meer skiërs zelf het plezier van de korte ski’s. De oorspronkelijke “Big Foot” werd tot shortcarver, die nu zelfs zijn eigen discipline in het alpineskiën heeft. Hieronder wordt uitgelegd wat funcarvers zijn, wat ze zo bijzonder maakt en voor welke skiërs korte ski’s geschikt zijn.

Kort, maar krachtig: funcarvers zorgen voor bijzonder skiplezier (1)

© Stanislav Duben/shutterstock.de

Funcarvers worden gebruikt zonder stokken.

Inhoudsopgave

Wat zijn funcarvers?Van hulpmiddel tijdens bergbeklimmen tot eigen disciplineKorte ski’s, groot skiplezierDe belangrijkste vragen over funcarvers

Wat zijn funcarvers?

De carvers zijn maximaal een meter lang en hebben, in tegenstelling tot de korte blades, zowel beugels als veiligheidsbindingen. Hun bouwradius is maximaal tien meter, in sommige gevallen tot 15 meter, zodat skiërs bijzonder krappe en snelle bochten kunnen maken.

Van hulpmiddel tijdens bergbeklimmen tot eigen discipline

Funcarvers werden voor het eerst ontwikkeld in 1930 als firn gliders. Ze werden vooral gebruikt voor afdalingen op zachte lentesneeuw (de zogenaamde firn) en steile hellingen. In die tijd waren ze bedoeld om het voor bergbeklimmers gemakkelijker te maken om af te dalen. Praktisch: de ski’s hadden niet veel ruimte nodig en konden met bergschoenen worden gebruikt.

Het skigedrag is echter totaal verschillend van dat van normale ski’s, omdat voor het gebruik van deze ski’s een sterke rugligging nodig is. De snelheid wordt geregeld door voor- en achterwaartse bewegingen. Als je je gewicht naar voren brengt, versnel je – als je je gewicht naar achteren verplaatst of de hielen in de sneeuw drukt, vertraag je. Met firn gliders kan je zelfs remmen als je rechtdoor skiet.

Uit deze firngliders zijn twee varianten van korte ski’s ontwikkeld: eerst de firngliders, ook wel ‘figl’ genoemd, met een maximale lengte van 66 centimeter en de wat langere funcarvers.

Kort, maar krachtig: funcarvers zorgen voor bijzonder skiplezier (2)

© Lukas Gojda/shutterstock.de

Beginner of prof: korte carvers staan garant voor veel plezier.

In de jaren 50 werden de korte ski’s in serie geproduceerd en in de jaren 60 vonden de eerste skiwedstrijden met de ‘Shorty’s’ plaats.

Er waren slechts enkele bedrijven die deze korte carvers produceerden. Tot de bekendste behoren het model ‘Big Foot’ van Kneissl en de ‘Snowblade’ van Salomon. Zo werden deze merknamen ook bekend als aanduiding voor de funcarvers.

Hoewel de funcarvers in het begin werden uitgelachen, heeft zich in de tussentijd een eigen discipline ontwikkeld. Terwijl de figli’s niet meer geproduceerd worden, zijn de originele funcarvers uitgegroeid tot shortcarvers – een door de FIS erkende variant van alpineskiën.

Er worden met shortcarvers wedstrijden op verschillende disciplines georganiseerd, zoals slalom, reuzenslalom en veelzijdigheidswedstrijd. Deze vinden voornamelijk plaats in maart en april. In Duitsland werd op 20 maart 2005 het eerste Internationale Duitse Kampioenschap voor shortcarving georganiseerd. Met de toenemende populariteit van de shortcarver zijn de korte ski’s weer in het assortiment van bijna alle fabrikanten verschenen.

Maar wat maakt het skiën met de shortcarver nu zo bijzonder?

Korte ski’s, groot skiplezier

Het bijzondere aan de shortcarvers is de manier waarop je erop skiet: dankzij hun smalle constructie in het midden, de korte ski’s en hun kleine radius kunnen de shortcarvers zeer krappe bochten van zeven tot twaalf meter maken.

Skiërs kunnen zeer sterk in de bocht leunen en de middelpuntvliedende kracht bijzonder intensief voelen. In tegenstelling tot carving ski’s worden bij shortcarvers skistokken gebruikt om de bochten zeer dicht bij het lichaam te maken.

Shortcarvers zijn een interessante aanrader voor zowel beginners als voor zeer ervaren skiërs. Ook hier ligt de diversiteit van de korte ski’s in hun constructie.

Vooral volwassen beginners moeten in het begin leren op hun lange ski’s te staan. Het draaien van de klassieke ski’s is niet gemakkelijk en de angst voor controleverlies en een val is groot, zodat sommige volwassenen het zelfs met basistechnieken zoals parallelle bochten of remmen moeilijk vinden.

Dit is precies waar de shortcarver in het begin kan helpen. Omdat de korte ski’s gemakkelijk kunnen worden gedraaid, wordt natuurlijk ook de angst voor vallen en blessures vermindert. Zo kunnen skiërs zich concentreren op de techniek en sneller leren skiën. Zodra ze veilig op de shortcarvers staan, kunnen ze dan overstappen op de klassieke ski’s.

De korte skimethode voor beginners zou voor het eerst door skileraar Martin Puchtler zijn ontwikkeld. Een van zijn volwassen studenten herhaalde de beginnerscursus voor de derde keer zonder enig succes. Als laatste wanhopige poging liet hij de student een roestige oude ski uitproberen die 40 centimeter korter was. Een dag later had de leerling het skiën begrepen en stond hij veilig op zijn ski’s.

Dus ook vandaag de dag zijn er nog skischolen die sommige leerlingen om precies deze redenen leren hoe ze op korte ski’s moeten skiën. Zodra er na de leerfase echter steilere afdalingen zijn, worden de shortcarvers niet meer aanbevolen voor beginners.

Want op steile hellingen waar je een hoge snelheid ontwikkelt, zijn shortcarvers niet geschikt voor beginners. Strakke bochten rijden vereist de hoogste concentratie, een goede coördinatie en een goed evenwicht. Als skiër moet je over voldoende ervaring beschikken, met je ski’s goede bochten kunnen nemen en beheersen, zodat je ook met shortski’s uit de voeten kunt. Dat is voor beginners te riskant.

Daarom is de afdaling op shortski’s eerder geschikt voor geoefende skiërs. Dan zorgen de korte bochten met de korte ski’s voor het grootste skiplezier.

De belangrijkste vragen over funcarvers

Wat zijn funcarvers?

Funcarver is een term voor een sterk getailleerde, korte ski met een maximale lengte van één meter. Ze werden in 1930 ontwikkeld als firn gliders voor bergbeklimmers, wat later leidde tot het ontstaan van twee korte ski’s: de Figl en de Fun Carver. Een van de bekendste modellen is de ‘Big Foot’ van Kneissl. Inmiddels is de funcarver vervangen door de shortcarver.

Wat is het verschil tussen shortcarvers en normale carvers?

Shortcarvers zijn korter dan carvers en bieden een kleinere radius voor bochten.

Wat maakt shortcarvers zo populair?

De krappe radius van de shortcarver zorgt ervoor dat zeer krappe bochten mogelijk zijn en de middelpuntvliedende kracht bijzonder intensief voelt. Dit is een geweldig gevoel voor ervaren skiërs.

Voor welke skiërs zijn korte carvers geschikt?

Enerzijds zijn ze geschikt om beginners meer stabiliteit te bieden bij het bochtenwerk, zodat ze kunnen wennen aan de techniek voordat ze overstappen op langere ski’s. Maar voor de afdaling zijn shortcarvers meer geschikt voor ervaren skiërs die de ski’s goed onder controle hebben, zeer fit zijn en een goede balans kunnen bewaren. Het gevaar van vallen bij hoge snelheden en krappe bochten is dan ook groter.

Kort, maar krachtig: funcarvers zorgen voor bijzonder skiplezier (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5627

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.